1. Området

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb hos Festivalgear ApS. Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan handle i denne webshop til levering i Danmark, dog undtaget til ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne, men inklusive til Bornholm. Levering til ikke-brofaste øer kan ske efter særskilt aftale.

2. Priser for varer

Prisen for en vare er angivet ud for varen på hjemmesiden. Prisen er angivet inklusive moms, men eksklusive fragt og gebyrer. Det er varens pris på købstidspunktet, som kunden skal betale. 

3. Priser for fragt

Se leveringspunktet "om levering"Priserne for fragt kan dog variere i forbindelse med specialleverancer.Levering udenfor Danmark og ved ikke brofaste øer i Danmark, har selvstændige priser og udregnes individuelt ved bestilling.Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler på priser og mængder i webshoppen.Ethvert produkt med dertilhørende pris på hjemmesiden, skal opfattes som værende en opfodring til tilbud for kunden.Se under afsnit 6. Reklamations- og fortrydelsesret vedrørende betaling for fragt i forbindelse dermed.

4. Forsendelse/transport

Festivalgear ApS bestemmer forsendelses-/transportmåden, hvilket blandt andet kan være aktuelt ved porøse varer og/eller porøs produktemballage.Stykgods-/pallegods-leveringer sker til fortovskant. Kunden skal selv bortskaffe forsendelsesemballagen. 
Leverindstiden er normalt 1-4 dage. Op til festivaler bestræbes det at kunne levere på en til 1-2 dage. Bestillingerne om levering til pladsen, skal senest foretages 72 timer før festivalen starter. Hvis levering ikke vælges eksakt er udangspunktet altid "levering uden omdeling". Ønskes en anden leveringsform, skal der foretages et aktivt tilvalg. Der tages forbehold for udsolgte varer, og at leveringstiden på varen kan forlænges, som følge af uforudsete omstændigheder. Det efterbestræbes, til enhver tid, at holde os til de af siden nævnte leveringstider. Såfremt leveringstiden ikke kan overholdes på det ønskede vare, forbeholder Festivalgear.dk sig retten til at vælge et tilsvarende produkt, der matcher købet. En kunde kan, såfremt PostDanmark tilbyder det, følge en ordre via transportørens ”Track and trace”-nummer, hvis denne facilitet stilles til rådighed af transportøren.Det er chaufføren, der afgør, om underlaget er tilstrækkeligt kørefast og egnet til afsætning.For alle ordrer gælder, at levering som udgangspunkt sker på hverdage indenfor tidsrummet kl. 08.00 - 16.00.

5. Betaling

Festivalgear ApS kan følgende betalings-/kreditkort benyttes som betalingsmiddel: Dankort, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Maestro m.fl.Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret -forbindelse.  Betalingsbeløbet trækkes tidligst på betalings-/kreditkortet ved bestillingen og senest når varerne afsendes fra Festivalgear ApS eller meldes klar til afhentning. Ved køb af varer, som bliver leveret direkte fra en af Festivalgear ApS' leverandører, forbeholder Festivalgear ApS sig at trække betalingsbeløbet, når Festivalgear ApS sender en købsordre til leverandøren.

6. Reklamations- og fortrydelsesret

6.1. Reklamationsret

Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt hos Festivalgear ApS, foretager Festivalgear ApS ét af følgende, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning: 
  • Ombytter varen,
  • Få varen repareret/udbedret, eller
  • Tilbagebetale købesummen.
Kunden kan reklamere over en vare købt i Festivalgear ApS ved at returnere varen til Festivalgear ApS sammen med en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen og en beskrivelse af reklamationen. Reklamation skal ske i henhold til reglerne herom i købeloven. Reklamation skal således ske indenfor rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, med mindre andet fremgår af loven. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen til Festivalgear ApS. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer Festivalgear ApS den af kunden betalte returporto/-fragt, jævnfør nedenfor angående købesummen. Festivalgear ApS skal betale portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med Festivalgear ApS returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig.Hvis kunden sender varen retur til Festivalgear ApS, overføres købesummen til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling – såfremt reklamationen var berettiget.

6.2. Fortrydelsesret

En kunde, som fortryder et køb i Festivalgear ApS kan returnere varen, såfremt varen er i væsentligt samme stand og mængde, og er i den originale emballage, som i det væsentlige skal være ubeskadiget, sammen med en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen til Festivalgear ApS. Festivalgear ApS tilbagebetaler herefter købesummen til den kreditkortkonto, hvorfra der er sket betaling. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra det tidspunkt, hvor kunden har fået leveret varen, og kunden skal inden fristens udløb have gjort fortrydelsesretten gældende over for Festivalgear ApS have afsendt varen til Festivalgear ApS.

7. Fejllevering

Hvis Festivalgear ApS har fremsendt en forkert vare i forhold til kundens bestilling, refunderer Festivalgear ApS portoen/fragten i forbindelse med kundens returnering af den fremsendte, forkerte vare til Festivalgear ApS ved at indbetale beløbet til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling. 

8. Produktoplysninger der fremgår af hjemmesiden

Bemærk, at alle oplysninger og størrelser på hjemmesiden er af vejledende karakter. Oplysningerne skal ses i et forskelligartet lys, da den enkelte forbrugers behov mht. størrelser, kvalitet og brug aldrig stemmer helt overens. Den i teksten angivne generelle tilkendegivelse, kan derfor godt afvige den enkelte kundes reelle behov - grundet den nævnte forskelligartethed. Oplysningen menes, at være et gennemsnitligt udtryk for hvad der i branchen og fra Festivalgear ApS side menes at være den bedste angivelse.Oplysningerne der hovedsageligt angives til hvert produkt, tager som hovedregel udgangspunkt i producentens oplysninger til Festivalgear ApS. Desuden tages der forbehold for fejl ved anslag og mangler i produktoplysningerne.

9. Personoplysninger

Festivalgear ApS følger den til enhver tid gældende ”Private Policy”, som i øvrigt gælder ved brug af Festivalgear ApSs hjemmeside www.festivalgear.dk på internettet. 

10. Ansvarsfraskrivelse

Festivalgear ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstider/forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure. Endvidere fraskrives enhver form for produktansvar som følge af defekte produkter der foretager skader på ting eller personer.

11. Storkunder/større leverancer

Festivalgear ApS forbeholder sig retten til skulle selvstændigt, egenhændigt og aktivt godkende ordre over 5.000 kr. Der kan forekomme mængde begrænsninger i forhold hvert enkelt leverance for den enkelte køber. Det står til enhver tid Festivalgear ApS muligt, at annullere ordren uden ansvar, såfremt mængden eller øvrige forhold umuliggør levering. 

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist imellem Festivalgear ApS og en anden part, løses ved danske domstole og efter gældende dansk ret

13. Ikrafttræden

Disse "Salgs- og Leveringsbetingelser" er trådte i kraft den 3. juni  2014 og gælder for alle køb i Festivalgear Aps webshop fra og med den nævnte dato.